INTERVIEW MET DIANA VAN HAL

Interview Diana van Hal. 24 juli 2019, Pictura, Dordrecht.
Door Manuela Porceddu | Platform DOLLYRead more


START VAN DE PROJECTWEKEN @PICTURA

Yeah! De kop is er af. Vandaag om 11.00 uur hebben we elkaar voor het eerst 'live' gezien en gesproken. Er zijn ook meteen wat knopen doorgehakt. Bijvoorbeeld dat we beter geen finissage houden op zondag, maar een presentatie op vrijdag. Dusss...

Op vrijdag 26 juli om 20.00 uur is de presentatie van de resultaten van het werkproces. Maar je bent expliciet ook uitgenodigd gedurende de projectweken om te komen kijken en in gesprek te gaan met de kunstenaars.

Hope to see you soon!


VERSLAG VAN KICK-OFF EVENT OP 12 JULI

Bij een pilot probeer je dingen uit, zodat je er later van kan leren. Het geeft je ook de vrijheid om juist die dingen te proberen waarvan je echt niet weet hoe het zal uitpakken. Dat hebben we vrijdagavond met z'n allen gedaan.

Het was fantastisch om te zien dat er heel veel animo voor was. Er zijn in totaal zo'n 35 mensen komen kijken en luisteren. Het was een bijzondere sfeer omdat veel mensen uit het publiek meededen aan het gesprek, iets wat lang niet altijd lukt als je een event organiseert. Fijn dus!

De avond begon met de plannen en dromen van DOLLY. Ze staat voor meer support voor kunstenaars, meer ruimte voor hedendaagse kunst in Dordrecht en voor meer verbinding met de samenleving.

Het thema 'inclusiviteit' is een mode-woord, het valt te pas en te onpas. De vraag die we stellen is: 'Wat betekent inclusiviteit, binnen ons vak als kunstenaars en dus als makers?' Maar we zijn ook mensen met empathie en bewoners van deze aarde die we samen (eerlijk) moeten delen. Hoe zit dat met 'inclusiviteit'? Het is nogal een containerbegrip.

Een van de doelstellingen van de avond was om de spreekwoordelijke container open te breken en een aantal nuttige observaties op te doen en die te noteren. Dat werd gedaan op een groot vel papier aan de muur. Het idee erachter is dat de kunstenaars die na de kick-off de projectweken in gaan een residu of landkaart aangereikt krijgen over het thema en over de avond.

De gasten van de avond, beeldend kunstenaars Hester Scheurwater en Ralf Kokke presenteerden kort hun werk. Note to myself; dat had waarschijnlijk langer gemogen. Ook vond ik dat hun werk te weinig zichtbaar was, mogelijk kwam dat door de gekozen vorm van de presentatie, een soort slideshow. Een iets langer en diepgaander interview had interessant geweest. Ook had ik graag willen weten of zij elkaar al kenden voor deze avond en hoe ze naar elkaars werk kijken. Voor de volgende keer dus.

De avond vervolgde met de stellig #1 tot en met #7. De stellingen waren een manier om discussie op gang te brengen. De stellingen zijn door mijzelf ingebracht en een enkeling door Erik Sep. Het waren voornamelijk quotes van bekende kunstcritici en schrijvers. Ze waren moeilijk, dat was van te voren te voorspellen. Toch hebben we heel veel issues kunnen bespreken, dat vind ik echt knap en een bewijs dat het mogelijk is om met een redelijk grote groep de diepte in te gaan.

De stellingen hadden ook minpunten. De eerste twee bevestigden elkaar te veel. Ze waren moeilijk en gingen - dit merkte iemand anders op - ook erg over taal. Dus de volgende keer - mochten we weer stellingen willen gebruiken - dan kunnen die beter aangevuld worden met beeld. Zelfs misschien beter helemaal in beeld in de vorm van van voorbeelden. Conclusie voor nu, minder stellingen en meer in beeld.

Aan het begin van de avond vroeg DOLLY zelf om feedback over de avond. Er waren vrolijk gekleurde post-it's en markers om je tip of top achter te laten. Deze tips varieerden van 'paradoxaal' tot 'de volgende keer meer minderheidsgroepen uitnodigen'. Dolly dankt u hiervoor. (heart).

Een hartelijke dank aan de mensen die zijn komen kijken en hun mening wilden geven. Een hartelijk dank ook aan alle stille supporters. Speciale dank aan aan Hester Scheurwater, Ralf Kokke en Erik Sep.

Deze avond is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Dordrecht en in samenwerking met Pictura / Hedendaagse Kunst.


START PROJECTWEKEN @PICTURA/DORDRECHT

De start van de projectweken komt heel dichtbij. A.s. vrijdagavond is de kick-off met het event 'INCLUSIEF, HYPE OF HOOP'.

Stadskunstenaar Erik Sep zal samen met de kunstenaars Ralf Kokke en Hester Scheurwater het thema van alle kanten belichten.

Op maandag 15 juli tot 28 juli zullen zeven kunstenaars nieuwe werken gaan produceren. Dat maak- en werkproces zal gedocumenteerd worden zodat er nieuwe inzichten en verschillende manieren van kijken naar het thema 'inclusiviteit' belicht worden.

Het proces zal gedocumenteerd worden door Manuela Porceddu. D.m.v. foto's, notities, interviews e.d. die gepubliceerd worden op deze site en de FB van DOLLY.

Deelnemende kunstenaars zijn - in alfabetische volgorde - Anouk Bax, Sammie Schakel, Linda Lenssen, Wanda Tiersma, Hester van Tongerlo, Manuela Porceddu en Tjalling Visser.


INVITE | 12 JULI | PICTURA/DORDRECHT

DOLLY PRESENTEERT EEN AVOND MET DE KUNSTENAARS RALF KOKKE & HESTER SCHEURWATER — Gemodereerd door stadskunstenaar Erik Sep.

INCLUSIEF EEN HYPE OF HOOP? OVER DE KRACHT VAN BEELD EN DE WAARDE VAN KUNST IN ONZE SAMENLEVING

Het lijkt wel een toverwoord in de politiek, de media, het bedrijfsleven, maar ook in de kunst. Dus laten we het vooral even hebben over hoe het zit met de privileges van de witte heteroseksuele patriarchale maatschappij waarin we leven. Wat is de stand van zaken en wat zien we ervan terug in de hedendaagse kunst? 
DOLLY NODIGT JE UIT OM MEE TE KOMEN PRATEN (OF ALLEEN) TE KOMEN LUISTEREN NAAR HESTER, RALF EN ERIK OVER O.A. #INCLUSIVITEIT #DIVERSITEIT #WAARDEVANKUNST #KRACHTVANBEELD #IDENTITEIT #AANNAMES #ROLLENPATRONEN #SAMENLEVING #CULTUUR #VISUELECULTUUR

In het schilderwerk van Ralf Kokke (1989) staat de absurditeit van de mens centraal. Hierin komen fragmenten voor die te herleiden zijn uit de  kunstgeschiedenis, de actualiteiten en zijn leven. De karikaturale figuren zijn geregeld afgeleid van dagelijkse herkenbare situaties en bevatten humor, zijn kleurrijk en zijn benaderbaar. Door de toegankelijkheid en herkenbare aspecten kunnen de werken na lange tijd omslaan in een confronterende, droevige en een donkere kant waarin de toeschouwer zich in kan verliezen.Het afgelopen jaar heeft Ralf Kokke een serie tekeningen gemaakt naar aanleiding van modeltekeningen van Picasso. Hij is gefascineerd over de hoeveelheid vrouwelijke naakten die hij tegenkomt en besluit die te vervangen door mannelijke. Ralf merkte op dat zijn nieuwe serie door toeschouwers werden gelabeld als 'homo-erotisch'. Hij is van plan zijn serie tekeningen verder uit te weiden en is nieuwsgierig in hoeverre de beeldvorming van de man als lustobject past in de huidige maatschappij.

WWW.RALFKOKKE.COM

Hester Scheurwater (1971) studeerde monumentale kunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Den Haag. Onder het mom van zelfportretten onderzoekt en bekritiseert ze de rol van de vrouw als een seksobject. Foto’s van zichzelf die voor een spiegel poseren weerspiegelt zowel de innerlijke gedachten als het uiterlijk van Scheurwater. “De gespiegelde zelfbeelden zijn mijn manier om te reageren op de geïmiteerde en valse mediabeelden, die voortdurend onze verbeelding oproepen, zonder de intentie te serieus genomen te worden”, legt ze uit. “Ik probeer het effect van deze oproep te deconstrueren met mijn reacties door de ‘subject-object’-relatie te veranderen, zonder er het slachtoffer van te worden.”

Het werk van Scheurwater is seksueel expliciet en daarom bekend. De expliciete beelden in haar werk zijn schokkend en snel discussie over de vermeende seksualisering van de samenleving. Tegelijkertijd delen haar werken ook verbanden met internationale feministische kunst. De video’s van Scheurwater maakten deel uit van feministische programma’s en tentoonstellingen, waaronder die in het Brooklyn Museum en het Blanton Museum of Art in de VS.

WWW.HESTERSCHEURWATER.NL

Erik Sep is voor de periode van 2019 tot 2020 stadskunstenaar van Dordrecht. Op www.stadskunstenaardordrecht.nl kan je hem mailen bij klachten, ideeën en suggesties. Daarnaast werkt hij aan een nieuw werk werk gebaseerd op verhalen van Dordtenaren. Als voorman van de Dordtse kunstscene zal hij bij alle DOLLY projecten aanwezig zijn.


OPEN CALL | DEELNAME PROJECTWEKEN '#INCLUSIEF' @PICTURA (15-28JULI)

IN JULI ZAL ER EEN TRY OUT PLAATSVINDEN VOOR DE PROJECTWEKEN IN PICTURA

WAAROM? — Pictura wil graag ruimte maken en experimenteren met andere vormen van tentoonstellen. Daarvoor zijn in 2019 de projectweken opgericht. Manuela Porceddu is gevraagd hierover na te denken. Zij is bezig een plan te ontwikkelen en wil deze projectweek als try-out inzetten.

WAT DAN? — Aanstaande 12 juli zal een (try-out) event plaatsvinden. Het is een openbaar event met kunstenaars en sprekers over het thema ‘inclusief’. Dit event is ook de aftrap van de projectweken in Pictura. Deze zullen plaatsvinden van 15 juli tot 28 juli.

Voor deze projectweken nodigen we kunstenaars uit om een korte tijd intensief te werken in de zalen van Pictura aan de verbeelding van het thema 'inclusief'.

De kunstenaars zijn geheel vrij in de interpretatie en uitvoering. Elke werkdag is er de mogelijkheid om gezamenlijk het werkproces te bespreken. Na afloop zullen de resultaten getoond worden in een groepsexpo in Pictura.

Wat bieden we?

  • Een inspirerende plek om te werken, individueel en/of samen met andere kunstenaars. 
  • De tijd en de ruimte om in een afgebakende periode werk te maken wat onder de aandacht gebracht wordt. 
  • De mogelijkheid om in dialoog te gaan over je werk(proces) met andere kunstenaars.
  • Belangrijke maatschappelijke thema’s aan te kaarten. 
  • Een groepstentoonstelling met finissage in Pictura.

Meld je aan door een mail te sturen naar: info@platformdolly.nl
Voeg een korte motivatie toe en een paar foto’s van je werk.
Aanmelden kan tot maandag 10 juni.
Er zijn maar een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Meer info is binnenkort beschikbaar op deze site.